درباره ما

تاریخچه مس در خاندان مس فروشان
در اواسط قرن پیش {طبق مستندات موجود} در سال 1264 فردی به نام جلیل در خطه ی آذربایجان منطقه خمسه {زنجان امروزی} در خانواده ای مسگر که از سالها پیش در این صنعت فعالیت داشتند چشم به جهان گشود .
پدر جلیل را حاج خلیل مسچی مینامیدند حاج خلیل به حرفه ی مسگری مشغول بود و ظروف و مایحتاج آن روزگار را با تلفیق ذوق وهنر و صنعت آن زمان با دستان زحمت کش و بدون هیچگونه امکانات مدرنی به مرحله ی تولید میرساند .
جلیل که پسر اول خانواده بود از دوران نوجوانی وارد حرفه ی پدر گردید با این تفاوت که وی بعد از ورود به سن جوانی با حمایت پدر شروع به تجارت  مس نمود او جهت کسب درآمد انواع مصنوعات مسی را با خود از زنجان به اصفهان.کاشان.کرمان.وآذربایجان شوروی {که درآن روزگار از استان های ایران به شمار میرفت} میبرد.
به جرات میتوان گفت وی از پیشکسوتانی است که نام و برند مس زنجان را آوازه کشور عزیزمان نمود.

جلیل در اوایل میانسالی جهت تجارت و زیارت به مکه مکرمه مشرف گردید و از آن پس اهالی و دوستان وی را حاج جلیل نامیدند.

پس از دستورصدور سجل یا همان شناسنامه توسط رضا شاه .ماموران ثبت احوال در تاریخ 1307شهرت حاج جلیل را به دلیل داشتن کاروان مس فروشی که از افراد زیادی تشکیل میشد مس فروشان گماشتند.و از آن تاریخ به بعد کاروان حاج جلیل مسفروشان در بین مسگران ایرانی زبان زد گردید.

حاج رحیم مس فروشان نوه ی حاج جلیل نیز در پی پیشه خانوادگی  در صنعت مس فعالیت های چشم گیری داشته.
وی اولین تولید کننده ی خصوصی مس کاتد در ایران میباشد که توانست به صورت پایلوت از معدن خصوصی خود واقع در زنجان سنگ مس را استخراج و با نام تجاری صایین مس زنگان ثبت و به مرحله ی استیصال برساند که کارشناسان شرکت مس سرچشمه {بزرگترین کارخانه ملی مس ایران} پس از بازدید از کارخانه خصوصی ایشان بسیار شگفت زده شدند.
وامروز مجموعه صنایع مس فروشان .متشکل از اعضای خانواده .پس از چهار نسل همچنان در راستای پیشه ی گذشتگان خویش استوار و پا برجا راه آنان را ادامه میدهد.