مراکز اصلی شرکت صنایع مس فروشان

مرکز امور مشتریان و نمایشگاه دائمی

کرج، مهرشهر، کیلومتر ۴ بلوار پیام (قزلحصار قدیم)، بهر خیابان اصلی نبش خیابان نیکوکار، صنایع مس فروشان

واحد ذوب و نورد

زنجان، جاده دندی، شهرک تخصصی ناجی مس، کارخانه صنایع مس فروشان

placeholder -

دفتر بازرگانی و امور اداری شرکت

تهران، چهارراه ولیعصر مابین ایستگاه تئاتر شهر و فردوسی نرسیده به پل کالج، ساختمان ۸۵، طبقه ۳ 

فرم تماس با ما از طریق وب سایت
  • به طور مثال (۰۹۱۰۰۲۷۲۷۳۷)
شبکه های مجازی

همچنین با دکمه واتساپ روی صفحه میتوانید هر زمان با پشتیبان واتساپ نیز گفتوگو کنید.

آدرس نمایشگاه دائمی استان البرز